Новините на Радио Русе от 06.12.2021 г.

176

Новините на Радио Русе от 06.12.2021 г., представени от Теодора Копчева