Новините на Радио Русе от 06.12.2022 г.

170

Новините на Радио Русе от 06.12.2022 г., представени от Теодора Копчева.