Новините на Радио Русе от 06.12.2023 г.

172

Новините на Радио Русе от 06.12.2023 г., представени от Лилия Рачева.