Новините на Радио Русе от 07.04.2020 г.

203

Новините на Радио Русе от 07.04.2020 г., представени от Лилия Рачева