Новините на Радио Русе от 07.05.2020 г.

406

Новините на Радио Русе от 07.05.2020 г., представени от Теодора Копчева