Новините на Радио Русе от 07.06.2022 г.

247

Новините на Радио Русе от 07.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.