Новините на Радио Русе от 07.06.2023 г.

255

Новините на Радио Русе от 07.06.2023 г., представени от Лилия Рачева.