Новините на Радио Русе от 07.07.2020 г.

315

Новините на Радио Русе от 07.07.2020 г., представени от Теодора Копчева