Новините на Радио Русе от 07.07.2022 г.

200

Новините на Радио Русе от 07.07.2022 г., представени от Лилия Рачева.