Новините на Радио Русе от 07.08.2020 г.

361

Новините на Радио Русе от 07.08.2020 г., представени от Теодора Копчева