Новините на Радио Русе от 07.08.2020 г.

267

Новините на Радио Русе от 07.08.2020 г., представени от Теодора Копчева