Новините на Радио Русе от 07.10.2020 г.

233

Новините на Радио Русе от 07.10.2020 г., представени от Теодора Копчева