Новините на Радио Русе от 07.11.2019 г.

324

Новините на Радио Русе от 07.11.2019 г., представени от Галя Савова