Новините на Радио Русе от 07.11.2023 г.

213

Новините на Радио Русе от 07.11.2023 г., представени от Галя Савова.