Новините на Радио Русе от 07.12.2017 г.

1640

Новините на Радио Русе от 07.12.2017 г., представени от Галя Савова.