Новините на Радио Русе от 07.12.2022 г.

168

Новините на Радио Русе от 07.12.2022 г., представени от Теодора Копчева.