Новините на Радио Русе от 07.12.2023 г.

177

Новините на Радио Русе от 07.12.2023 г., представени от Теодора Копчева.