Новините на Радио Русе от 08.01.2020 г.

507

Новините на Радио Русе от 08.01.2020 г., представени от Теодора Копчева