Новините на Радио Русе от 08.02.2018 г.

1597

Новините на Радио Русе от 08.02.2018 г., представени от Теодора Копчева.