Новините на Радио Русе от 08.05.2020 г.

378

Новините на Радио Русе от 08.05.2020 г., представени от Теодора Копчева