Новините на Радио Русе от 08.06.2021 г.

194

Новините на Радио Русе от 08.06.2021 г., представени от Лилия Рачева