Новините на Радио Русе от 08.06.2022 г.

205

Новините на Радио Русе от 08.06.2022 г., представени от Теодора Копчева.