Новините на Радио Русе от 08.06.2023 г.

235

Новините на Радио Русе от 08.06.2023 г., представени от Лилия Рачева.