Новините на Радио Русе от 08.07.2022 г.

236

Новините на Радио Русе от 08.07.2022 г., представени от Теодора Копчева.