Новините на Радио Русе от 08.08.2022 г.

195

Новините на Радио Русе от 08.08.2022 г., представени от Теодора Копчева.