Новините на Радио Русе от 08.08.2023 г.

198

Новините на Радио Русе от 08.08.2023 г., представени от Галя Савова.