Новините на Радио Русе от 08.10.2019 г.

219

Новините на Радио Русе от 08.10.2019 г., представени от Лилия Рачева