Новините на Радио Русе от 08.11.2023 г.

232

Новините на Радио Русе от 08.11.2023 г., представени от Галя Савова.