Новините на Радио Русе от 08.12.2017 г.

1572

Новините на Радио Русе от 08.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.