Новините на Радио Русе от 08.12.2022 г.

173

Новините на Радио Русе от 08.12.2022 г., представени от Теодора Копчева.