Новините на Радио Русе от 09.01.2018 г.

1540

Новините на Радио Русе от 09.01.2018 г., представени от Теодора Копчева.