Новините на Радио Русе от 09.01.2019 г.

322

Новините на Радио Русе от 09.01.2019 г., представени от Теодора Копчева