Новините на Радио Русе от 09.05.2023 г.

211

Новините на Радио Русе от 09.05.2023 г., представени от Лилия Рачева.