Новините на Радио Русе от 09.06.2020 г.

385

Новините на Радио Русе от 09.06.2020 г., представени от Теодора Копчева