Новините на Радио Русе от 09.06.2021 г.

253

Новините на Радио Русе от 09.06.2021 г., представени от Теодора Копчева