Новините на Радио Русе от 09.06.2022 г.

234

Новините на Радио Русе от 09.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.