Новините на Радио Русе от 09.06.2023 г.

335

Новините на Радио Русе от 09.06.2023 г., представени от Лилия Рачева.