Новините на Радио Русе от 09.07.2021 г.

201

Новините на Радио Русе от 09.07.2021 г., представени от Теодора Копчева