Новините на Радио Русе от 09.08.2022 г.

285

Новините на Радио Русе от 09.08.2022 г., представени от Лилия Рачева.