Новините на Радио Русе от 09.08.2023 г.

198

Новините на Радио Русе от 09.08.2023 г., представени от Теодора Копчева.