Новините на Радио Русе от 09.11.2023 г.

166

Новините на Радио Русе от 09.11.2023 г., представени от Галя Савова.