Новините на Радио Русе от 09.12.2019 г.

381

Новините на Радио Русе от 09.12.2019 г., представени от Теодора Копчева