Новините на Радио Русе от 1.08.2023 г.

225

Новините на Радио Русе от 1.08.2023 г., представени от Теодора Копчева.