Новините на Радио Русе от 10.01.2018 г.

847

Новините на Радио Русе от 10.01.2018 г., представени от Теодора Копчева.