Новините на Радио Русе от 10.01.2018 г.

1640

Новините на Радио Русе от 10.01.2018 г., представени от Теодора Копчева.