Новините на Радио Русе от 10.01.2020 г.

393

Новините на Радио Русе от 10.01.2020 г., представени от Теодора Копчева