Новините на Радио Русе от 10.06.2022 г.

249

Новините на Радио Русе от 10.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.