Новините на Радио Русе от 10.07.2019 г.

321

Новините на Радио Русе от 10.07.2019 г., представени от Теодора Копчева