Новините на Радио Русе от 10.07.2023 г.

349

Новините на Радио Русе от 10.07.2023 г., представени от Теодора Копчева.