Новините на Радио Русе от 10.08.2022 г.

201

Новините на Радио Русе от 10.08.2022 г., представени от Лилия Рачева.