Новините на Радио Русе от 10.08.2023 г.

184

Новините на Радио Русе от 10.08.2023 г., представени от Теодора Копчева.