Новините на Радио Русе от 10.10.2019 г.

399

Новините на Радио Русе от 10.10.2019 г., представени от Лилия Рачева